Vastuut – Ansvar

MEAS Oy:n puolesta tehtävät sopimukset voidaan tehdä ainoastaan MEAS Oy:n valtuutettujen allekirjoittajien allekirjoittamana. Sähköpostitse tapahtuvan viestinnän tai puhelimen kautta tehdyt sopimukset eivät ole sitovia. Yksikään työntekijä ei ole valtuutettu tekemään sitovia sopimuksia MEAS Oy:n puolesta ilman valtuutetun allekirjoittajan nimenomaista kirjallista vahvistusta. – Bara firmatecknare av MEAS Oy kan göra och underteckna avtal för MEAS Oy. Avtal som har förhandlats via e-post eller telefon kommunikation är inte bindande. Ingen anställd har rätt att göra bindande avtal till MEAS Oy:s räkning utan en skriftlig bekräftelse av behörig firmatecknare.

Sähköpostin lähettäjän esittämät näkemykset eivät ole välttämättä MEAS Oy:n. MEAS työntekijöille on nimenomaan opastettu, ettei sähköpostitse/internetin kautta lähetetä mitään loukkaavia, uhkaavia tai säädytömiä lausuntoja, eikä minkään maan lakien rikkominen ole sallittua. – Eventuella synpunkter från avsändaren av en viss e-post är inte nödvändigtvis av MEAS Oy. MEAS anställda har särskilt kommunicerats att det är förbjudet att sända kränkande, hotande eller obscena uttalanden via e-post eller internet och brott mot lagarna i något land inte år tillåtet. 

Tietokonevirukset saattavat siirtyä WEB-sivuihin sekä sähköpostiviesteihin ja teidän pitäisi olla tietoinen siitä, että nämä voidaan siepata kolmansille osapuolille. Kaikki sähköpostitse tai verkon kautta tulevat liitteet, tiedostot ja linkit kannattaa tarkistaa virusten varalta. MEAS Oy tai lähettäjä ei ota vastuuta mistään levittämästään viruksesta. – Datavirus kan överföras genom web och e-post och du bör vara medveten om att dessa kan fångas upp av en tredje part. Ni uppmanas att kontrollera alla eventuella bilagor, filer och lämkar för förekomsten av virus för att MEAS Oy eller avsändareninte tar ansvar för eventuella virus som överförs via e-post och / eller eventuella bilagor.

Asiaan liittyvät lisätietopyynnöt pyydetään lähettämään osoitteeseen – Eventuella ytterligar förfrågningar uppmanas att skicka till viveca.heinonen@gmail.com viveca.heinonen@meas.fi


Peruuttamisoikeus – Ångerrätt

Teillä on oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä, kun viimeinen tavaraerä on vastaanotettu tai ladattavien tuotteiden kohdalla tilauksen vastaanottohetkestä. Tämä oikeus koskee vain verkokaupan tuotteita. Mittalaite-katalogin tuotteille peruutusoikeus neuvotellaan erikseen.

Peruuttamisoikeuden käyttääksesi teidän on ilmoitettava meille päätöksestänne peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla).

Peruuttamiseen riittää, että lähetätte ilmoituksenne peruuttamisoikeuden käytöstä ennen määräajan päättymistä.

Peruutuksen vaikutukset

Jos peruutatte sopimuksen, palautamme teille kaikki teiltä saamamme suoritukset, myös toimituskustannukset (paitsi lisäkustannukset siitä, että olette valinnut tarjoamastamme edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeavan toimitustavan), viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuamme. Suoritamme palautuksen sillä maksutavalla, jota olette käyttänyt alkuperäisessä kaupassa, ellette ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja kuitenkin siten, että teille ei aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia.

Teidän on lähetettävä tavarat takaisin viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Määräaikaa on noudatettu, jos lähetätte tavarat takaisin ennen kyseisen 14 päivän määräajan päättymistä. Teidän on vastattava tavaroiden palauttamisesta johtuvista välittömistä kustannuksista. Olette vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alentumisesta, joka on seuraus- ta muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.

Palvelutuotteilla tai digitaalisella sisällöllä ei ole peruutusoikeutta, jos palvelu on ehditty kokonaan suorittaa tai digitaalisen sisällön toimittaminen on aloitettu asiakkaan suostumuksesta ja peruutusoikeuden puuttumisesta on kerrottu ennakkoon.

Jos tilaus peruutetaan sen toimittamisen aloittamisen jälkeen, asiakas on velvollinen maksamaan tilauksestaan kohtuullisen korvauksen, joka lasketaan suhteellisena osuutena sopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta.