Laiterekisterit ja 3D-manuaalit

Laiterekisteri

Laiterekisterit ovat käteviä työkaluja kun haluat saada yrityksestä kustannustehokkaamman. Laitteiden ostaminen ja myyminen sekä ylläpito mahdollistuu hyvinkin pienellä vaivalla. Teemme tilauksesta laiterekisteriohjelmia ja tarvittasessa analysoimme mittauslaitevarastonne. Laiterekisteri käsittää tiedot laitteesta, sen testauskyvystä sekä nykyisestä ja aiemmista sijainneista. Lisäksi se sisältää mahdolliset tiedot sähköturvallisuustestauksista, päivityksistä ja kalibroinneista. Koska tarpeet ovat eri asiakkailla erilaisia, teimme ohjelmistosta mahdollisimman joustavan. – Instrument register Instrumentgregister program är praktiskt verktyg när ni vill göra ert företag mer kostnadseffektivt. Köp, försäljning och underhåll av instrument och underhåll är lätt. Vi gör instrument register program i ordning och baserad på era behov. Asset Management Databas innehåller information om produkten, dess testning förmåga och dess nuvarande och tidigare plats. Databasen kan också innehålla information om eventuella elsäkerhet tester, kalibreringar och uppdateringar. Eftersom kraven är olika för alla kunder, gjorde vi programmet så flexibel som möjligt. 

Laiterekisterimme saa myös mac-käyttöjärjestelmiin (myös kaikkiin iPhone- ja iPad-malleihin) sekä tietysti kaikkiin Windows-käyttöjärjestelmiin. – Vår Asset Management databas är också tillgänglig för iPhone- och iPad-modeller, samt Windows och Mac operativsystem.

3D-manuaali – 3D-manual

Teemme 3D-manuaaleja mittalaitteille videomuodossa. Oletko kyllästynyt tekstiä täynnä oleviin manuaaleihin, mutta tarvitset ohjeistusta turvalliseen käyttöön? 3D-manuaalimme ovat muokattavissa asiakkaan tarpeiden mukaan, tarvittiinpa manuaalia pakkausohjeeseen (katso video vieressä) tai tuoteominaisuuden esittelyyn. Nopeus ja tiedon määrä ovat myös helposti muokattavia ominaisuuksia. – Vi tillverkar 3D-manualer för instrument i videoform. Är du trött på att läsa manualer som är fullt av text men behöver instruktioner för säker användning? Våra 3D-manualer kan anpassas efter kundernas behov. Till exempel kan man använder de i förpackningsinstruktioner (se exempelvideo) eller för att presentera produkters egenskaper. Fart och mängden av information kan också enkelt anpassas.

Manuaalimme ovat yleisissä video-formaateissa (esim AVI ja MOV) jotta ne olisivat helposti siirrettävissä ja katsottavissa monenlaisissa laitteissa. – Våra manualer är i en vanlig videoformat (AVI eller MOV till exempel) så att de enkelt kan överförs till olika apparater.