Laiterekisteri/ Asset registers / Instrument register

Laiterekisterit ovat käteviä työkaluja kun haluat saada yrityksestä kustannustehokkaamman. Laitteiden ostaminen ja myyminen sekä ylläpito mahdollistuu hyvinkin pienellä vaivalla.Teemme tilauksesta laiterekisteriohjelmia ja tarvittasessa analysoimme mittauslaitevarastonne. Laiterekisteri käsittää tiedot laitteesta, sen testauskyvystä sekä nykyisestä ja aiemmista sijainneista. Lisäksi se sisältää mahdolliset tiedot sähköturvallisuustestauksista, päivityksistä ja kalibroinneista. Koska tarpeet ovat eri asiakkailla erilaisia, teimme ohjelmistosta mahdollisimman joustavan. Alla on esimerkki yksinkertaisen laitehallinnan näkymistä. 

Laiterekisterimme saa myös mac-käyttöjärjestelmiin (myös  kaikkiin IPhone  malleihin , I Pad malleihin) sekä tietysti kaikkiin Windows- -käyttöjärjestelmiin.

laiterikisteri

 

Asset Register

Asset register programs are handy tool if you need to make your company more efficient. Buying and selling of instruments and maintenance is easyer. We make customized asset management software based on your requirements. Asset Management Database includes information about the product and its current and previous locations. It also includes possible information about electrical safety tests, updates and calibrations. Because the requirements are different for all kinds of customers, we made the software as flexible as possible. An example of a simple case in Asset Management Database can be found above.  

Our Asset Management software is also available for iPhone 4-, 5- and 6- models, as well as Windows and Mac operating systems.

 

Instrument register

Instrumentgregister program är praktiskt verktyg när ni vill göra ert företag mer kostnadseffektivt.Köp, försäljning och underhåll av instrument och underhåll är lätt. Vi gör instrument register program i ordning och baserad på era behov. Asset Management Databas innehåller information om produkten, dess testning förmåga och dess nuvarande och tidigare plats. Databasen kan också innehålla  information om eventuella elsäkerhet tester, kalibreringar och uppdateringar. Eftersom kraven är olika för alla kunder, gjorde vi programmet så flexibel som möjligt. Ett exempel på ett enkelt fall i Asset Management Database kan hittas ovan.


Vår Asset Management databas är också tillgänglig för iPhone 4-, 5- och 6-modeller, samt Windows och Mac operativsystem.