Laiterekisteri/ Asset registers / Instrument register

Laiterekisterit ovat käteviä työkaluja kun haluat saada yrityksestä

kustannustehokkaamman. Laitteiden ostaminen ja myyminen sekä ylläpito

mahdollistuu hyvinkin pienellä vaivalla. Teemme tilauksesta

laiterekisteriohjelmia ja tarvittasessa analysoimme mittauslaitevarastonne.

Laiterekisteri käsittää tiedot laitteesta, sen testauskyvystä sekä nykyisestä ja

aiemmista sijainneista. Lisäksi se sisältää mahdolliset tiedot

sähköturvallisuustestauksista, päivityksistä ja kalibroinneista. Koska tarpeet

ovat eri asiakkailla erilaisia, teimme ohjelmistosta mahdollisimman joustavan.

Alla on esimerkki yksinkertaisen laitehallinnan näkymistä.  

 

Laiterekisterimme saa myös mac-käyttöjärjestelmiin (myös kaikkiin iPhone- ja

iPad-malleihin) sekä tietysti kaikkiin Windows- -käyttöjärjestelmiin.

laiterikisteri

 

Asset Register

 

Asset register programs are handy tool if you need to make your company

more efficient. Buying and selling of instruments and maintenance is easyer.

We make customized asset management software based on your

requirements. Asset Management Database includes information about the 

product and its current and previous locations. It also includes possible 

information about electrical safety tests, updates and calibrations. Because 

the requirements are different for all kinds of customers, we made the 

software as flexible as possible. An example of a simple case in Asset 

Management Database can be found above.  

 

Our Asset Management software is also available for iPhone models, as well

as Windows and Mac operating systems.

 

Instrument register


Instrumentgregister program är praktiskt verktyg när ni vill göra ert företag

mer kostnadseffektivt.Köp, försäljning och underhåll av instrument och

underhåll är lätt. Vi gör instrument register program i ordning och baserad på

era behov. Asset Management Databas innehåller information om produkten,

dess testning förmåga och dess nuvarande och tidigare plats. Databasen kan

också innehålla information om eventuella elsäkerhet tester, kalibreringar och

uppdateringar. Eftersom kraven är olika för alla kunder, gjorde vi programmet

så flexibel som möjligt. Ett exempel på ett enkelt fall i Asset Management

Database kan hittas ovan.

 

Vår Asset Management databas är också tillgänglig för iPhone modeller, samt

Windows och Mac operativsystem.