Myynti -käytetyt ja uudet Mittauslaitteet /Sales - new and used measurement instruments / Försäljning -nya och begagnade Mätinstrument
Myymme käytettyjä ja uusia mittauslaitteita omasta varastosta, edustamiemme laitemerkkien sekä asiakkaittemme lukuun. 
Käytettyjen mittauslaitteiden hinnat ovat normaalisti alle puolet uusien hinnoista.
Neuvottelemme mittauslaitteiden myynti/ostosopimukset valmiiksi, jolloin ostaminen ja myyminen on helppoa.
Laitteet tarjotaan useammalle yritykselle, joten tuotteet myydään aina välimyyntivarauksin.
Huom: Myytävien laitteiden luettelo vaihtuu useamman kerran viikossa ja se on ajan tasalla.
          Myytäviin laitteisiin/instrument for sale/instruments till salu: KOKO LUETTELO/CatalogW16
                                                         
 
We sell used and new measurement instruments from our own stock, and we represent equipment manufacturer, as well as we sell instruments on customers' behalf. Used Measurement equipment prices are normally less than half of the new prices. We negotiate sales / purchase agreements for the measuring equipment beforehand, so buying and selling is easy.
 Note: Equipment catalog changes several times a week, and it is very well up to date 
. To newest catalog
       
Svenska:
Vi säljer begagnade och nya mätinstrument från vårt eget lager  och vi har representation av viss utrustningstillverkare. Vi säljer också instrument för kunders räkning. Priserna på  begagna mätutrustning är normalt mindre än hälften av de nya priserna. Vi förhandlar försäljning / köpeavtal för mätutrustningen i förväg, så att köpa och sälja är enkelt.
Obs: Utrustning katalog förändras flera gånger i veckan, och den är mycket väl aktuell.
  katalog