Palvelut MEAS- Mittaaminen auttaa aina

DG5251DG3068DP832dsa815dsg830mso4000seriesEAC 

MEAS Oy toimii myyntikanavana mittauslaitteiden omistajien ja mittauslaitteita etsivien välillä antaen teknistä ja kaupallista tukea. MEAS Oy tarjoaa seuraavia palveluja, jotka mahdollistavat mittauslaitteiden helpon, taloudellisen, turvallisen ja vastuullisen käytön:

·         Osto

·         Mittauslaite hallinta, arviointi ja konsultointi

·         Mittauslaite myynti

  RF spectrum analyzersSignalgeneratoroscilloscope

 ·         Mittauslaite vuokraus 

  

·       Kuljetusvälineet   

 

 

English: 

MEAS Oy operates as a sales channel between the owners and the seekers of the measuring equipment and offers its customers technical and sales support. MEAS Oy offers the following services that allow an easy, economical, safe and responsible use of measurement equipment:

 Purchase

 Asset management, valuation and consultation

Sales

Rental

Transportation equipment