Palvelut/Services/Tjänster MEAS

DG5251DG3068DP832dsa815dsg830mso4000seriesEAC 

 


MEAS Oy toimii myyntikanavana mittauslaitteiden

omistajien ja mittauslaitteita etsivien välillä antaen teknistä ja

kaupallista tukea. MEAS Oy tarjoaa seuraavia palveluja, jotka mahdollistavat

mittauslaitteiden helpon, taloudellisen,

turvallisen ja vastuullisen käytön:

 

· Osto

· Mittauslaite hallinta, arviointi ja konsultointi

· Mittauslaite myynti

  RF spectrum analyzersSignalgeneratoroscilloscope

 · Mittauslaite vuokraus 

  

· Kuljetusvälineet   

 

 

 

 

English: 


MEAS Oy operates as a sales channel between the owners and the seekers of

the measuring equipment and offers its

customers technical and sales support. MEAS Oy offers the following services

that allow an easy, economical, safe

and responsible use of measurement equipment:


 

  • Purchase

  • Asset management, valuation and consultation

  • Sales

  • Rental

  • Transportation equipment 

 

 

Svenska:


MEAS Oy fungerar som en försäljningskanal för ägarna av mätinstrument

och de som söker mätinstrument och

erbjuder sina kunder teknisk och säljstöd.  MEAS Oy erbjuder följande tjänster

som tillåter en enkel, ekonomisk,

säker och ansvarsfull användning av mätutrustning: 

 

 

  • Inköp

  • Instrument administration, värdering och konsultation

  • Försäljning

  • Hyra

  • Transportmedel